så er der generalforsamling 

Tirsdag den 15. marts kl. 19-21 er der ordinær generalforsamling i Alternativet i Høje-Taastrup. 

Generalforsamlingen foregår i Kulturcentret, Poppelalle 12 i Taastrup. 

 

 

 

 

 

NU STARTER "TENDENSKLOG"

Tirsdag den 8. marts kl. 19 starter TendensKLOG. Det nye forum hvor vi bliver klogere på tendenser i tiden og forhåbentlig muntres op til selv at gøre noget.

Det starter med at vi får besøg af Ditlev Nissen fra Levende Lokalsamfund. Om dette arrangement kan siges:

I en tid hvor verden kan virke uoverskuelig og kaotisk vender flere og flere sig mod det lokale og mere overskuelige. Her er der bedre mulighed for at sætte spor og gøre godt. I den ramme falder ”Levende Lokalsamfund” (https://levendelokalsamfund.dk/ ) naturligt ind.

Vi får besøg af ildsjælen bag initiativet Ditlev Nissen, som vi guide os igennem en lærerig og inspirerende aften. Temaet er Omstil dit liv og lokalsamfund - Omstil dit liv og lokalsamfund. Her vil han bl.a. fokusere på livstilsforandringer som klimastrategi og hvordan høj livskvalitet kan gå i spænd med lav klimabelastning.

Arrangementet vil aktivt involvere deltagerne. Det vil være muligt at deltage såvel ved fysisk fremmøde som online. Deltagelse er gratis, men - Uanset hvordan du deltager - kræver det tilmelding til hoeje.taastrup@alternativet.dk

Det er fremover den første tirsdag i måneden der er tendensKLOG. I april handler det om grønne nabofællesskaber, i maj er vi på besøg på Naturplanteskolen og i juni er temaet GreenSpeak – et noget andet teleselskab.

 

 

 

Skovlandbrug i Taastrup

Lørdag den 12. februar kl. 9.30 – 14.30 er der et arrangement i Taastrup der sætter fokus på skovlandbrug 2022. Det er Naturplanteskolens venner der – i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og  Permakultur Danmark står bag arrangementet.

Formålet er at oplyse, inspirere og opmuntre til at flere tør arbejde for og med skovlandbrug. Arrangementet skal klarlægge hvilke udfordringer og perspektiver, der er ved at kaste sig ud i skovlandbrug. Håbet er at arrangementet vil styrke netværk mellem mennesker der – enten individuelt eller på andels-niveau – kan have interesse i at etablere fødevareproduktion.

Ambitionen er at der kommer flere skovlandbrug i Danmark, der i et større eller mindre omfang kan styrke selvforsyningen.

Målgruppen er mennesker, der ikke er fremmed for permakultur og/eller ikke bange for at kaste sig ud i nye udfordringer.  

Læs programmet her. 

 

 

 

TENDENSKLOG STARTER 1. MARTS

Som vi tidligere har annonceret er vores konsekvens af et ringe kommunevalg-resultat at vi i stedet sætter fokus på generelt at opmuntre og inspirere i den omstilling, der er nødvendig.

Her vil vi den første tirsdag i måneden - startende den 1. marts - i Taastrup Medborgerhus invitere alle - medlemmer eller ej - til foredrag hvor kloge og engagerede mennesker gør os klogere og inspirerer. 

Der er endnu ikke sat navne på hvem der inviteres, men allerede nu er det klogt at reservere den første tirsdag i månederne frem til sommerferien til TendensKLOG-arrangementer. 

Det er muligt at komme med bud på hvem vi skal invitere. Skriv til hoeje.taastrup@alternativet.dk .

 

 

TendensKLOG – Mere vægt på sagen

Mere vægt på sagen – mindre vægt på hvem der fremmer sagen. Det er baggrunden for at I bestyrelsen i Alternativet arbejder med at ville starte en foredragsrække der hedder TendensKLOG. TendensKLOG  er et mødeforum, med fokus på samfundstendenser og udviklingsveje mod fremtiden.Vi vil gerne blive klogere sammen på tidsånd, trends og tendenser, som vi mærker i  vores hverdag. Selv om det er svært at spå , især om fremtiden så opfatter vi ikke tendenser der peger mod fremtiden som farlige - men som fuld af muligheder. Med viden om tendenser i tiden, tror vi på at det er muligt at flytte sig og forberede sig på fremtiden, både som individ og som lokalsamfund. 

Vi vil i TendensKLOG sammen holde os opdateret på tidsånd, samfund, og livsstil - alt sammen med med sigte på dialogmøder om hvordan vi møder fremtidens udfordringer på den bedste måde.

Vi vil derfor arrangere online og offline møder til at blive klogere på nye tendenser og hvordan den viden kan gøre en forskel i vores hverdag. Det vil vi gøre med møder indeholdende faglige foredrag fra inviterede videnspersoner . Det tror vi kan skabe et kvalificeret fundament for et tema , der atter kan skabe et møde for dialog og inspiration.

Vi er politisk uafhængige i TendensKLOG . Vi vil gerne holde hovedet koldt og hjertet varmt og tonen skal selvfølgelig være venlig i diskussioner. 

Hvem der skal være foredragsholder, hvor og hvornår det skal ske er p.t. uklart.

Du er meget velkommen i gruppen og blive TendensKLOG sammen med os. Skriv til hoeje.taastrup@alternativet.dk

 

Masser af positive hitorier fra Høje-Taatrup

Der er masser af gode historier fra Høje-Taastrup. Det blev bevist ved et arrangement som Alternativet holdt lørdag den 30. oktober. Her præsenterede de bogen ”40 Positive Historier fra Høje-Taastrup”. Alt sammen historier baseret på interviews med ildsjæle i kommunen.

Ved dagens arrangement var 10 af personerne bag de positive historier mødt frem for at få et signeret eksemplar af bogen, som er skrevet af Knud Anker Iversen.

De kunne f.eks. høre Lise Munch fra Musikskolen fortælle om hvilken kamp det har været at sikre overlevelsen af blæserbandet HOPE, der startede med elever fra Selsmoseskolen, og som nu lever videre i en ny skikkelse på Ole Rømer-skolen.

De kunne også høre Hacer Yildirin fra Charlotteager fortælle hvordan skavankerne forsvandt fra ældre indvandrerkvinder da de fik en have at passe.

Eller Johannes Thulesen der kunne fortælle om hvordan forsamlingshuset i Reerslev tilpasser sig de nye tider bl.a. med digitale videnskabsforedrag for så stadig at kunne være en krumtap i byens kulturelle liv.

Det er Alternativets forkvinde Irina Bjørnø, der har sørget for at de opmuntrende historier er udkommet i bogform. Hun lover at der kommer en ny bog,  når der igen er nok positive historier at formidle.

Se her en film fra arrangementet.

Ønsker man et af de få tilbageværende eksemplarer af bogen, kan man købe den i Miljø- og EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54. Den koster 100 kr.

Hele holdet.jpg

 

 

 

Trojkaen er klar

VI introducerer nu for alvor vores lille trojka, der er klar til kommunevalgkamp. Det er Ken Patrick Petersson, Irina Bjørnø og Steffen Koch. 

De er her fotograferet i forbindelse med høstfesten/Frivillighedsdagen i Hedehusene den 4. september. Ugen inden var Alternativets folk med ved en noget våd byfest i Taastrup. Begge steder gennemførte vi en lille konkurrence, hvor deltagerne skulle komme med det rigtige svar på 12 spørgsmål om bæredygtighed og klima i Høje-Taastrup. Ganske mange deltog, og det gav anledning til megen god snak.

Vinderne vandt et glas lokalt produceret honning. 

Spidskandidaterne.jpg

 

 

Gratis kursus i at være bisidder

Alle der kunne have lyst til at blive klogere på, hvad det indebærer at være bisidder, inviteres til at deltage i et kursus, Café paraplyen holder med hjælp fra Frivillighed.dk.

Kurset giver grundlæggende viden og relevante redskaber, der klæder nye frivillige på til at blive kompetente bisiddere. Kurset giver en grundig introduktion til lovgivningen og de væsentlige emner og udfordringer, frivillige støder på, når de arbejder som bisiddere: Hvad må man, og hvad må man ikke som bisidder, og hvordan kan man som bisidder sætte grænser – også overfor den borger, man hjælper?

Kurset gennemføres over to onsdage, den 8. og den 15. september begge gange i tidsrummet kl. 15—20 begge gange med gode pauser og med gratis aftensmad.

Kursusholderen er Malene Sønderskov, der har god erfaring med bisidderjobbet og med at formidle det.

Som deltager forpligter man sig ikke til efterfølgende at blive bisidder, men kun til at deltage og blive klogere. Derefter kan man vurdere, om dette frivillige job er noget for en. Tilmelding sker ved henvendelse til knudankeriversen@gmail.com. Vi skal have besked senest den 1. september. 

 

 

 

 

VEN AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

Er man bilist har man – alene fordi man udgør flertalsgruppen – politikernes og embedsmændenes opmærksomhed. Er man cyklist har vi i Høje-Taastrup en aktiv lokalforening af cyklistforbundet, men hvem taler for brugerne af den kollektive trafik i Høje-Taastrup?

Det vil vi i Alternativet godt gøre indtil andre melder sig på banen. Foreløbig har vi flg. ønsker:

Display ved busstoppestederne, der viser hvor lang til der er til bussen kommer – tilsyneladende er der kun sat display op på stoppesteder på Høje Taastrup vej.

Genopsætning af læskærme på busholdepladsen i Taastrup. De har manglet i hver fald 2 måneder.

Reparation af informationstavle ved busholdepladsen i Taastrup. Har været ude af funktion igennem over 1 år. (se foto). 

Vi retter henvendelse til kommunens driftby og trafikselskaber og håber, de lytter og gør en indsats for at fremme den bæredygtige trafik som alle – i teorien – er enige om skal fremmes.

Hvis nogen har observeret forhold, der kan/bør forbedres for brugere af den kollektive trafik er vi klar til at tage imod og formidle videre.

Kontakt forkvinde Irina Bjørnø om du har ideer til trafiktemaer vi skal fokusere på irinabjorno@gmail.com  .

Bus-info.jpg

 

Så fejrer vi nattoget i Høje Taastrup

Så kommer der igen nattog fra Danmark til udlandet. Nattog er et alternativ til primært flyvning og derfor så vigtige for klimakampen.

Nattog er en bekvem rejseform, hvor du kan rejse langt med tog uden, at rejsen opleves som trættende og lang, man kan vågne udhvilet efter en nat i en seng, klar til næste dags oplevelser, møder og forretningsopgaver – næsten uden at belaste klimaet.

Her kommer Høje Taastrup station til at spille en central rolle, idet det allerførste nattog i Danmark i over 7 år har sit første og eneste stop i Danmark på Høje Taastrup station.

Det sker søndag den 27. juni om aftenen. Det skal vi selvfølgelig fejre. Det sker i  tidsrummet kl  22.00 – 22.25 i hallen og fra kl. 22.30 – 22.55 på den vestlige ende af perronen.

Toget kører planmæssigt kl. 22.45, og holder ved spor 3 i fire minutter. 

Transportminister Benny Engelbrecht vil – sammen med formanden for Rådet for Bærdygtigt trafik Poul Kattler -holde festtale. Det er Rådet for bæredygtig transport der er arrangør.

Der vil være en hyggepianist der spiller for på én til lejligheden lavet nattogssang – og så opfordres alle til at klæde sig festlig på gerne i nattøj og så tage flag med.

Alle opfordres til at være med til at fejre dette gode alternativ til de CO2-belastende flyture.

Snaeltåget.jpg

 

 

 

 

 

 

vALGKAMPEN SKYDES IGANG

Torsdag den 10. juni kl. 17-19 skyder vi - lokalt - gang i forhold til kommune- og regionvalg den 16. november. Det sker som et medlemsmøde i Københavns omegns storkreds og foregår i Taastrup kulturcenter, Poppelalle 12 i Taastrup. 

Læs og tilmeld her

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation agriculture - hvad og hvorfor?

Vi har i Høje-Taastrup 40% af arealet udlagt til konventionelt jordbrug. Det vil vi gerne have lagt om til conservation agriculture. Men hvorfor og hvad er det?

Mulighed for at blive klogere på conservation agriculture den 15. april kl. 19.00 (http://www.conservationagriculture.dk/) Det er pløjefrit landbrug der kan stoppe for udledningen af jordens CO2 og i stedet fastholde og opsamle det. Jorden er altid dækket og dyrkningen foregår i sædskifte. Vi vurderer, at det er en af de bedste måder hvor konventionelt landbrug kan bidrage til såvel klima- som biodiversitetskrisen.
Niels Damsgaard Hansen fra FRDK (Forening for Reduceret Jordbearbejdning) vil fortælle om det og svare på spørgsmål. Alle kan deltage. Tilmelding her

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4528957219?pwd=hKceQ9ObRANVxdN-pvNUe4TgcAD7rw

Meeting ID: 452 895 7219
Passcode: 176784

 

 

 

OM MULIGHEDERNE FOR GOD VEDVARENDE ENERGI OG ENERGIBESPARELSE.

Mandag den 15. marts kl. 19 i vil kunne møde eksperter fra Nordic Folkecenter for Renewable Energy Jane Kruse, forstander og Tonny Brink, vindmølle ingeniør. De vil gøre os mere kloge på mulighederne for god vedvarende energi og energibesparelse. De vil diskutere “cases” om kommunalanlæg og privat energiforbrug.

Web : www.folkecenter.net

Møde er på ZOOM og åbner for alle, som interessere i emner.

link her

https://us02web.zoom.us/j/89392385897?pwd=RkF3eFMvdEd0Yzl0TUZEcm5ZdUN4Zz09

Meeting ID: 893 9238 5897
Passcode: 342408

 

VE-testcenter.png

 

 

Iværksætteren får ordet

Det er iværksætteri, der er i fokus, når Alternativet i Høje-Taastrup holder årsmøde mandag den 15. februar. De har fået en aftale med direktøren i PlusRen Andreas Legarth. Han vil fortælle om hvordan han fik startet sin virksomhed og hvordan han håndterer den stærke sociale dimension, der gjorde at han i 2020 fik årets handicappris.

- Vi er vilde med iværksættere uanset de arbejder alene eller de etablerer sig flere sammen. Især når de har en vision der rækker ud over bare at tjene penge, siger forkvinden Irina Bjørnø. Derfor er vi glade for at Andreas vil gøre os klogere på det miljø. Arrangementet starter kl. 19 og vil være et online-møde.  Det er åbent for alle, der kunne være interesseret. Ønsker man at koble sig på skal man skrive til irinabjorno@gmail.com senest den 14.2.

Efter mødet med Andreas Legarth er der ordinær generalforsamling i Alternativet, hvor de bl.a. skal drøfte indsatsen i forhold til den kommunale valgkamp.

Andreas PlusRen.jpg

KOMMUNENS KLIMAPLAN ER VIGTIG

Kommunens klimaplan er nu til høring frem til den 27. januar. Der ligger et udspil på kommunens hjemmeside med flere gode ideer. Allerede den 7. januar kl. 19 vil der digitalt være mulighed for at blive præsenteret for kommunens visioner. Læs mere på www.htk.dk/klima.

i Alternativet vil gøre brug af denne høringsret især i forhold til et punkt, vi mener, der skal gøres meget mere ud af  – nemlig cirkulær økonomi. Ud over at klodens råstoffer er begrænsede har brugen af dem også stor klimamæssig effekt.

Konkret foreslår vi bl.a. at den – gennem snart 20 år – tomme blå administrationsbygning på Lervangen bruges som et afsæt for iværksættere, der vil gøre brug af nogle af de råstoffer der indleveres på genbrugspladsen.

Vi foreslår at der skal laves et særlig byggegenbrugsmarked hvor overskydende byggematerialer fra private og håndværkere kan indleveres så de kan komme andre til gode.

Kommunen skal i egen praksis prioritere genbrug i indkøb og i forhold til at genbruge inventar fra det gamle rådhus i det nye rådhus.

Vi har en vision om at vi skal arbejde hen mod at fraktionen ”småt brændbart” skal være afskaffet inden 2032.

Der er garanteret mange flere ideer til at gøre noget godt for klimaet i Høje-Taastrup. Vi vil opfordre til at alle de gode ideer kommer frem.

Med venlig hilsen

Irina Bjørnø og Ken Patrick Petersson,

byrådskandidater for Alternativet

 

 

 

 

Genbrug i Høje-Taastrup kommune 2020-2030

Nana Winkler fra Dansk Affaldsforenings foredrag den 23.11. kastede flere spørgsmål fra sig som vi i Alternativet godt vil have svar på:

Hvornår gør vi i gang med at lave en plan for genbruget (i sammenhæng med affaldsplanen). Herunder et mål for omfanget af genbrug i f.eks. 2025?

Er der gjort tanker om hvordan borgernes ideer til styrket genbrug kan inddrages?

Hvordan ser politikerne genbrugspladsen på Lervangen? Som kommunens ejendom hvor man beslutter overordnet hvad der skal ske – eller overlader man 100% ansvaret for genbruget til Vestforbrænding?

Har medarbejdere på genbrugspladsen på Lervangen ret til at fiske genanvendelige ting op fra containerne og sikre at det kan genbruges?

Er der klarhed over i hvilket omfang effekter sat til genbrug i ”Direkte Genbrugshuset” sikres genbrugt?

Har man fra kommunens side været i dialog med lokale humanitære organisationer om et samarbejde vedr. genbrug?

Har kommunen en vision for – sammen med Vestforbrænding - hvordan den tidligere blå administrationsbygning vil kunne indgå i styrket genbrug?

Er det korrekt at al  storskrald ender med at blive brændt – som det sker i København?

Hvad gør kommunen for at styrke genbruget så det ikke når affaldscontainerne på Lervangen? (eks. information om de lokale muligheder for genbrug)

 

Emil Viskum fra Enhedslisten har lovet at søge svar på spørgsmålene.

 

GENBRUGSPLADSENS GULD SKAL REDDES

Mandag den 23. november skal der fokus på hvad vi kan gøre for at få det, der er affald for den ene gjort til nyttig ressourcer for den anden. Det er temaet, når Alternativet i samarbejde med fagforeningen 3F, Ø og SF holder dialogmøde i Taastrup kulturcenter.

De har allieret sig med Nana Winkler, der er specialkonsulent i Dansk Affaldsforening. Hun er en af de, der har det bedste overblik over, hvad der sker på genbrugsområdet i Danmark. Hun vil på mødet fortælle om de forskellige måder man rundt i landet arbejder med at styrke genbruget fra kommunernes genbrugspladser. 

– Vi har i Høje-Taastrup en genbrugsplads på Lervangen som modtager ganske mange ting, som ville kunne komme i cirkulation igen, siger Irina Bjørnø fra Alternativet, som – sammen med de øvrige partier – står bag arrangementet.  

En af de initiativer, som Nana Winkler vil fortælle om er hvordan man i Næstved har lavet en afdeling, hvor håndværkere gratis kan komme af med restmaterialer med henblik på videresalg.

– Vi håber på at kunne blive inspireret til at gøre vores genbrugsplads i Høje-Taastrup bedre, og glæder os meget til at høre fra Nana Winkler vil kunne fortælle, slutter Irina Bjørnø.

Mødet starter kl. 19. Det er gratis og åbent for alle, der interesserer sig hvor hvordan vi kan få styrket den cirkulære økonomi i Høje-Taastrup.   Der er tilmelding a.h.t. coronareglerne. Skriv til hoeje.taastrup@alternativet.dk senest den 22. november eller ring til 5012 6868.

Genbrugsplads.jpg

 

 

 

"SVAMPENE SKAL REDDE VERDEN"

”Svampene skal redde verden”. Sådan siger professor Lene Lange, der kommer til Taastrup medborgerhus mandag den 26. oktober inviteret af Alternativet i samarbejde med S, SF, Ø og 3F.

Arrangementet er brandaktuelt, idet det vil have fokus på miljø og klima og skabelsen af nye arbejdspladser. Der ligger et kæmpe-muligheder i at gøre brug af det potentiale, der er i naturen, siger foredragsholderen.

Hun undrer sig over at politikerne ikke har blik for det og håber at arrangementet vil kunne være med til at åbne en dør.

Hun nævner som eksempel kravet om genbrug af kasserede tekstiler, og her vil svampe kunne være en fantastisk hjælp der sikrer genbrug. Et andet eksempel er de store mængder af kaffegrums, hvor vi kan dyrke spiselige svampe. Et tredje eksempel er hvordan svampe der nedbryde træaffald til proteinholdigt dyrefoder og erstatte import af dyrefoder. Hun vil på mødet komme ind på en række andre eksempler på hvad fremtidens arbejdspladser vil kunne være.

- Der venter deltagerne i mødet en øjenåbner når det gælder den spændende tid vi lever i og de nye muligheder der åbner sig for spændende og nye typer arbejdspladser, siger en af arrangørerne Søren Grøn fra 3F.

For at kunne overholde coronareglerne skal man forlods tilmelde sig. Det kan se ved at skrive til hoeje.taastrup@alternativet.dk eller ringe til 50 12 68 68.

 

Lene Lange.jpg

Vi hyldede Hakkemoseskoven

Lørdag den 3. oktober var en lille kreds af alternative skovvenner i aktion i kanten af Roskildevej – i den sydlige del af det vi gerne vil have skal blive til en egentlig skov – Hakkemoseskoven.

Inden da havde de været i gang med leer for at gøre arealet brugbart til træplantning og så havde vi allieret os med en rigtig træplantnings-specialist Gennadi der både leverede træet og som hjalp til med selve plantningen. Det blev et aske-træ som kom fra Naturplanteskolen i Hedehusene.

Ask er et meget robust træ der har rødder tilbage i den nordiske mytologi som Ask Yggrafsil. Derudover blev plantet tre mindre egetræer og et norsk valnøddetræ.

”Vi er rigtig glade for at Hakkemoseskoven stille og rolig er på vej helt af sig selv på området mellem Hakkemosen og Roskildevej. Det vil kunne blive en skøn og bynær skov”, fastslår forkvinde i Alternativet, Irina Bjørnø, der selv deltog i plantningen og gav champagne da plantningen kunne fejres i strålende solskin.

”Vi har brug for rigtig mange flere træer i Danmark og i Høje-Taastrup. Både fordi de binder CO2, men også fordi vi mennesker har brug for rekreativ og smuk natur. Vi håber de vil kunne vokse sig store og stærke og håber på at byrådet vil få forståelse for at Høje-Taastrup-borgerne savner skov og natur i nærhed af, hvor de bor, slutter forkvinden.

Skovaktionen blev støttet af Merkurbankens Miljøfond.

 

Træ plantet.JPG

-    Så er asketræet plantet og vi markerer det ved "hjertetegn"       

 

 

 

vI FEJRER HAKKEMOSESKOVEN

Lørdag den 3. oktober kl. 11 planter og invier vi et 3-4 meter højt egetræ i kanten af den kommende Hakkemoseskov. Det sker langs Roskildevej (mellem Gregersensvej og Bondehøjvej). Det sker for at vise vores opbakning til bynær skov. 

Alle skal være velkomne til at være med til at fejre det, men da vi skåler i champagne og da vi skal være corona-opmærksomme, vil vi gerne hvis man tilmelder sig forinden. Det sker via vores Facebook-side .

 

 

 

Så er der landsmøde

Det er den kommende weekend 26.-27. eptember vi holder landsmøde i Odense. Tiden for fysisk deltagelse er overskredet, men man kan stadig godt deltage med digital afstemning i arrangementet, der lives-streames. 

Ønsker du - som medlem - at gøre det, skal du senest den 22. september tilmelde dig. Læs mere her.

 

 

 

 

 

 

 

hØSTFEST I WEEKENDEN

Mens høstfester i såvel Taastrup som Hedehusene måtte droppes p.g.a. corona, så gennemføres en mindre mens mindst lige så hyggelig høstfest. Det sker på Naturplanteskolen på Stærkendevej 177 ved Hedehusene. Læs her mere om arrangementet.

 

 

 

Mød os ved byfesterne

Lørdag den 5. september er der byfest i Taastrup og den 12. september er der i Hedehusene. Begge steder er der i forbindelse med byfesten også frivillighedsdag, hvor man vil kunne møde lokale foreninger. Bl.a. kan man møde Alternativet Høje-Taastrup. Begge gange kan man deltage i en lille smagstest, hvor man skal smage forskel på lokal produceret honning og importeret honning.

Meningen med testen er ikke blot at prøve noget lækkert mundgodt, men er anledning til at snakke om noget vitalt for os i Alternativet nemlig at værne om den stadig mere pressede natur - og hvad vi kan gøre ved den.

 

 

Biodiversitetsdage

Lige nu - denne weekend 25. og 26. juli - er der biodiversitetsdage i Naturplanskolen på Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene. Her er der god mulighed for at blive inspireret og opmuntret til selv at gøre en indsats for en mere alsidig og miljøskånsom natur i egen have. 

Læs mere om arrangementet og Naturplanteskolen her.

 

 

Nytænk jobcentret

Skulle vi ikke benytte den voldsomme stigning i arbejdsløshed til at revurdere hvad der skal ske i Jobcentret? Det bør jo være åbenlyst for alle at den aktuelle ledighed ikke er selvforskyldt. Vi kunne f.eks. omdefinere jobkonsulenten til at være en sparringspartner og ikke en kontrollant. Vi kunne stoppe helt med de meningsløse aktiveringsprojekter og i stedet hjælpe de arbejdsløse med efteruddannelse.

Irina Bjørnø og Ken Patrick Petersson

Alternativet – Høje-Taastrup

(Ovenstående læserbrev udsendt af vores to byrådskandidater)medio juni 2020)

 

 

ZOOM-MØDE MED JOSEPHINE FOCK

Vi har inviteret Josephine Fock til at mødes med os i et ZOOM- møde torsdag den 28. maj kl. 19

Mødet er åbne for alle, der godt vil drøfte hvad der sker og skal ske - sammen med Alternativets nye leder. 

Josephine vil fortælle om genopbygningen i hendes perspektiv. Hvad brænder hun selv lige nu, og hvordan ser hun udviklingen af Alternativet fremover.
Der bliver mulighed at stille spørgsmål og kommentere efter hendes indlæg. Mødet forventes at vare højst 1 ½ time.

Ønsker man at deltage skriver man til irinabjorno@gmail.com

Forkvinde i Høje-Taastrup,

Irina Bjørnø

Josephine Fock.jpg

 

 

 

 

 

En ny start for Alternativet

Vi er nysgerrige for at blive klogere på hvem vores omdiskuterede nye leder, Josefine Fock, er. Ingen har anfægtet hendes politik og ønsker for Alternativet. Kritikken handler mest om hendes ledelsesstil der efter sigende skulle være uempatisk og ikke-dialog orienteret.

I stedet for at basere vores tilgang på hvad andre siger, vil vi i stedet ved selvsyn blive klogere på vores demokratisk valgte leder. Det sker onsdag den 6. maj kl. 19 i Taastrup Medborgerhus (om Corona vil).

Vi satser på et dialogbaseret møde, hvor Josefine fortæller om hvad hun står for – politisk og personligt – og hvor så ellers kan have fokus på hvad det er for en ny start som vores parti står over for.

Mødet er åbent for alle medlemmer, men også for mennesker, der er nysgerrige og som med et åbent sind vil se på de udfordringer Alternativet og Danmark står over for.

Josefine Fock.jpg

 

 

 

 

De første byrådskandidater fundet

Der er kommunevalg til november næste år. Det var et tema på Alternativet-Høje-Taastrups generalforsamling den 3. marts. Her blev truffet to beslutninger som har med valget at gøre:

Vi fandt vores to spidskandidater, Ken Patrick Petersson og Irina Bjørnø. Der er dog åbnet for at flere i perioden frem til valget kan stille op og godkendes af bestyrelsen.

Derudover besluttede vi at vi søge valgteknisk samarbejde til venstre hos SF og Enhedslisten og dermed at vi søger en anden politik på flere områder end det som det konservative flertal står for – eks. en anden social og arbejdsmarkedspolitik og en anden politik for natur og byudvikling.

Ken og Irina - 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde om at styrke et udsat boligkvarter

Det sker tirsdag den 3. marts kl. 19 i Taastrup Medborgerhus. Aftenen vil være delt i to: årsmøde hvor alle er velkomne – medlem som ikke medlem. Efter en time går vi over til generalforsamling, hvor kun medlemmer kan deltage.

Vi har de inviteret to lokale ildsjæle, Adem Demir og Moritz Belstrup. De sidder begge i Høje-Taastrup Idrætsforenings (HTIs) bestyrelse og arbejder i den forbindelse med børn og unge i området og sport. De arbejder med overskriften: "Hvad kan vi gøre for at styrke Gadehaveområdets ve og vel?". Der skal være plads til alle og sport er et godt sted at starte, siger de. De vil på mødet fortælle om hvad de laver og fortælle om deres planer. Der bliver god mulighed for dialog. Selvom det handler om et bestemt boligområde, så tror vi det kan være interessant/relevant for andre samfundsengagerede. Dette foregår kl. 19-20.

 

 

 

God jul 

Vi vil ønske alle en god jul. Vi deler en julegave ud til alle, der bruger offentlig transport fredag den 20. december kl. 14 fra Taastrup station og hvis vi har flere så også mandag den 23. december kl. 14 fra Høje Taastrup station. 

 

 

 

MED FOKUS PÅ DET LOKALE

Tirsdag den 19. november kl. 19 har vi i Alternativet et medlemsmøde hvor vi gerne vil snakke med jer om politik i kommunal regi. Hvordan kan vi gøre en forskel inden for Høje-Taastrup kommune i byrådssammenhæng og i græsrodssammenhæng.

Vores spidskandidat til byrådsvalget Ken Patrick Petersson og vores forkvinde Irina Bjørnø vil lægge for, og så er ordet ellers frit.

Mødet foregår i Hedehuset, Hovedgade 371A i Hedehusene. Vi byder på kaffe, te og hjemmebag og en hyggelig stemning. Meld meget gerne tilbage, hvis du ved at du kan deltage. Skriv til hoeje.taastrup@alternativet.dk.  

 

Vi skal have rejst skov i Høje-Taastrup 

I lokalafdelingen af Alternativet er vi meget glade for at Høje-Taastrup kommune har erklæret sig som - ikke bare klimakommune - men KLIMA-PLUS kommune. Som klima-plus kommune har man en forpligtelse til at sætte max skrue på en indsats for at være fremme i skoene m.h.t.  meget aktivt at gøre en indsats, der styrker klimaet. Et område kunne være ved at sikre skovplantning på nogle af de 70% ikke-bebyggede arealer, der er i kommunen. Det er ikke altid lige nemt, da det kræver overtalelse af de landmænd, der skal gå fra landbrugsdrift til at have skov på deres arealer. Et sted at starte - og vise det gode eksempel - kunne være området mellem Hakkemosen og Roskildevej, som kommunen selv ejer. Derfor er vi store fans af Facebook-gruppen "Borgere for Hakkemoseskoven" som vi vil opfordre alle til at melde sig ind i. 

Borgere for Hakkemoseskoven.jpg

 

 

God dialog om kernekraft som en energikilde

Der var tale om en god dialog hvor man lyttede til hinanden da Alternativet den 8. oktober havde indkaldt til et offentligt møde: Er atomkraft en del af klimaløsningen. 22 mennesker mødte op og deltog i eller lyttede til en god dialog mellem Ask Løvschall-Jensen fra kernekraftvirksomheden Seaborg og flere deltagere der stillede en række kvalificerede spørgsmål. Ikke mindst Mads Peter Schreiber fra VedvarendeEnergi havde flere kvalificerede indvendinger og spørgsmål.

Der var dog ikke tale om stærke fronter, der var trukket op. Ask gav klart udtryk for et ønske om at den vedvarende energi må blive stærkt udbygget i de kommende år. Der var enighed om at hovedmodstanderen er den fossile industri, der stadig leverer langt hovedparten af energien.

Seaborgs teknologi er baseret på fluorsalte som bærer af uranbrændsel og thorium. Det har således en markant kortere halveringstid på 30 år og vil være fri for stråling efter 300 år, hvor traditionel atomkraft først vil være fri for stråling efter 300.000 år. Affaldsmængden pr energienhed vil være markant mindre og der er ingen risiko for at udsivende dampe vil kunne spredes med vinden. Der er heller ikke risiko for at brændslet vil kunne blive brugt til terrorformål. De arbejder for små anlæg på størrelse med et parcelhus med mulighed for at forsyne 200.000 husstande med deres energi.

De er stadig i gang med at produktudvikle og først i 2025 vil der kunne etableres et første testanlæg. Tidligst i 2027 vil det være klar til kommerciel brug. Selvom det er i Danmark produktet udvikles vil det ikke være her, der opsættes anlæg. Det er i fjernøsten som f.eks. Indonesion, Sydkorea og Malaisia der er i målgruppen for de første anlæg. Områder der i dag udbygger deres energiforsyning på basis af kul.  

Ask formåede at gøre forsamlingen mindre skeptisk i forhold til udnyttelse af den energi, der er i uran og thorium. Det stod helt klart for hele forsamlingen at indsatsen for klimaet har mange indgange. En af indgangene kunne være et kernekraft-anlæg udviklet af Seaborgs danske enthusiaster. 

IMG_4285.JPG

IMG_4283 (1).JPG

IMG_4286.JPG

Ask udviste stor respekt for atommarcherne som bl.a. hans forældre havde deltaget i.

IMG_4289.jpg

Her ses Mads Peter Schreiber, Vedvarende energi, Ask Løvschall-Jensen, Irina Bjørnø og Knud Anker Iversen 

 

 

 

Kvindernes stemmer i Israel-Palæstina  - i taastrup

Vi har i Alternativet i Høje-Taastrup fået en enestående chance for at komme konstruktivt tæt på den jødisk-palæstinensiske konflikt, idet vi har lavet en aftale med Sarah Arnd Linder tirsdag den 17. september. Hun har i 13 år boet i Israel  (BA i Conflict Resolution og International Affairs fra IDC og MA i Mellemøsthistorie fra Tel Aviv Universitet).

Hun har grundlagt organisationen Political is personal (PIP). Det sker i forbindelse med at hun har foretaget en række interviews med israelske og palæstinensiske kvinder. Udgangspunktet er at skal denne tilsyneladende uendelige konflikt løses, så skal kvinderne spille en central rolle.

I sit foredrag vil Sarah fortælle hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på kvindernes stemmer i konflikten – på en ufiltreret, ærlig og nuanceret måde. Hun tager eksempler med på de fortællinger, der er blevet udgivet af PiP indtil nu – der portrætterer konflikten i kvindernes egne ord.

Arrangementet der er gratis og åbent for alle foregår i Taastrup Medborgerhus kl. 19.

sarah -manani sakamoto.jpg

Foto: Manami Sakamoto

 

 

 

Vil du være bisidder?

Der er desværre ganske mange mennesker, der har en ubehagelig oplevelse ved at møde i Jobcentret. Denne ubehagelige oplevelse kan blive mindre, hvis man har en at dele mødet med. Erfaringen siger at en bisidder eller partrepræsentant vil kunne være en god støtte. Nogen gange viser det sig, at når der er et menneske med sammen med den arbejdsløse, så findes der også hurtigere en løsning.

Dette er baggrunden for at Alternativet Høje-Taastrup – sammen med den lokale afdeling af 3F - tirsdag den 3. september kl. 19 i Taastrup Medborgerhus holder et introduktionsarrangement rettet mod mennesker der kunne tænkes at ville være bisidder. Her vil to erfarne bisiddere Ole Hyldal og Knud Anker Iversen fortælle om deres erfaringer med at være den støttende hånd i ryggen for mennesker, der er kommet i klemme i systemet. Fra 3F møder socialrådgiver Ida Dam, der vil bidrage med sin faglige ekspertise.

Det kræver ikke særlige forudsætninger at være bisidder. Kun en vilje til at ville hjælpe andre mennesker og arbejde for retfærdighed.

Ønsker du at deltage koster det ikke noget, men vi vil være taknemmelige for en forhåndstilkendegivelse til hoeje.taastrup@alternativet.dk

 

 

 

MØD OS PÅ FRIVILLIGHEDSDAGENE

Lørdag den 31. august er der Frivillighedsdag i Taastrup og lørdagen efter den 7. september er der det i Hedehusene. Begge steder i forbindelse med byfesten. Ved begge arrangementer har vi "banket en lille biks ned" for Alternativet. Her vil man bl.a. kunne møde vores forkvinde Irina Bjørnø og vores byrådskandidat Ken Patrick Petersson. De vil byde ind med et kreativt naturværksted og gennemføre smagstest på dansk og udenlandsk honning. Det kunne være hyggeligt at møde venner ved den lejlighed. 

 

Christian poll på besøg i taastrup

Mandag den 19. august kommer Alternativets tidligere miljø- og naturordfører Christian Poll til Taastrup. Det er Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, der har inviteret ham. Han skal fortælle om sit syn på den kæmpeudfordring Danmark står overfor hvad angår klima, natur og miljø. Han vil i sit oplæg komme ind på sine erfaringer fra arbejdet i Folketinget. Arrangementet foregår i Kulturcentret, Poppelalle 12 og starter kl. 19. Det er gratis at deltage. 

Christian_Poll_500.jpg.jpg

 

MULIGT AT TJEKKE VEGANERMAD

Der er flere gode grunde til at vi skal dæmpe vores trang til at spise kød. Der er rigtig mange dyr der lider i et alt for kort liv, det store kødforbrug har dramatiske klimamæssige effekter, det ligger beslag på uforholdsmæssigt stort jordareal, det er usundt. 

Men det kan være svært at omstille sig og vi kan have brug for inspiration og opmuntring til at gøre noget. Derfor arrangerer Miljø- og EnergiCentret hver måned spiseaften i lånte lokaler i Værestedet Paraplyen på Kingosvej 34B. Det er baseret på at frivillige påtager sig opgaven med at lave maden og foregår altid sidste onsdag i måneden. Da der ikke err noget i juli er næste gang onsdag den 28. august kl. 18. Det koster 40 kr at deltage. Penge man betaler ved ankomsten. Tilmelding til kai@mec-ht.dk senest to dage før.

Irina2.jpg

Alternativets forkvinde, Irina Bjørnø, spiste med ved veganeraftenen i juni. 

 

 

Alternativet version 2.0

Det gik ikke godt for Alternativet ved det sidste Folketingsvalg selvom valget havde klimaet som omdrejningspunkt. Vi har ikke være gode nok. Er ledelsen kommet ud af trit med virkeligheden ude omkring?  Er vi blevet for meget som de partier vi forsøgte at være et alternativ til? Har vi mistet vores spræl? Hvad er vores eksistensberettigelse i en tid hvor Alternativets mandater i Folketinget ikke er afgørende? Hvordan skal et lokalt Alternativ agere? Hvad skal Alternativet være her 6 år efter vi blev stiftet. Bland dig i debatten!! 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen for et mere grønt danmark igang

Kampen for et grønt og socialt bæredygtigt Danmark er også lokal. Vi skal gøre hvad vi kan for at Alternativet står stærkest muligt i Folketinget og i EU.  Alle der har lyst til at deltage i valgkampen og hjælpe Alternativet til en ny periode inviteres hermed til valgmøde lørdag den 11. maj kl. 10.00 hos vores folketingskandidat Ken Patrick Petterson på Jernbanevej 16 i Taastrup. Der er morgenkaffe og rundstykker før vi går i gang. Tilmelding hoeje.taastrup@alternativet.dk. 

 

Irina Bjørnø - ny formand 

Irina Bjørnø blev på det første møde efter generalforsamlingen 2019 valgt som formand for lokalafdelingen i Taastrup efter at have været aktiv i bestyrelsessammenhæng siden hun for 3 år siden blev medlem af Alternativet.

Irena er 60 år, født i Moskva og bor nu i Sengeløse. Som 29-årig flyttede hun til Danmark. Igennem alle årene har Irina arbejdet frivilligt i mange forskellige foreninger i Danmark og var valgt som medlem i flere foreningsbestyrelser. Et af hendes projekter var den 'Dansk-russisk økologiske konferencer' om recirkulation og bæredygtighed, som fandt sted midt i november  2017 og i 2018 i København og i Miljø- og Energicentret - og på Global Business Services i Taastrup. 

Forsker

Irina Bjørnø har været forsker på DTU , hun haft en helseklinik i Lyngby, og hun er forfatter med mere end 50 bøger på 3 sprog. Hun fik i slutningen af 2017 begge nomineringer (“Årets Forfatter″ og “Årets Digter″) fra det Russiske Forfatterforbund. Hun holder foredrag i forskellige foreninger om Rusland.

Et anden af Irinas frivillige projekter er 'Dansk Venlighedsdag' og 'DKind', som hun har stået i spidsen for i Danmark for sjette år i træk. Irina stiftede folkebevægelsen 'DKind', som står for at styrke venlighed, samhørighed og tryghed i menneskers og børns liv, fordi hun tror på, at venlighed er nøglen til at løse konflikter mellem mennesker.

På Folkemøde

På Folkemødet 2018 var hun i Alternativets telt og debattere om fremtidens medieforbrug i vores hverdag (mobiltelefoner, IPads ect.). Irina mener, at et stort forbrug af elektroniske medier i hverdagen, forringer vores muligheder for sammenhold og tilstedeværelse.

Et af Irinas nye projekter er, at etablere en permanent udstilling om ”Det historiske Danmark igennem de sidste 150 år”. Udstillingen bliver placeret i uddannelsescenteret "Ethnomir" ( "Etnisk Verden") udenfor Moskva, og som har ca.1 mil. besøgende årligt. Her kan skolebørn lære om det danske demokrati, dansk kultur og opleve "dansk hygge". Irina har doneret flere historiske genstande fra sin mands familie til ”Ethnomir”. Udstillingen åbnes for første gang d.07.04.2019. 

Enke

Hun var i 24 år gift med Leif, men blev i 2014 enke.

“Mit hjerte har to kamre. I det højre hjertekammer sidder den russiske stemme, og i det venstre hjertekammer sidder den danske stemme. Eller måske er det omvendt? Det vigtigste er, at min stemme bliver hørt.”Irena.jpg

 

 

 

 

NÅR MAN TJENER penge I HØJE-TAASTRUP, SKAL MAN ikke gå i skattely

Når et firma skal arbejde for Høje-Taastrup kommune skal man kunne stå inde for at man betaler skat, og ikke smyger sig uden om. Det er baggrunden for et arrangement som Alternativet i Høje-Taastrup afholder tirsdag den 29. januar kl. 19 i Medborgerhuset i Taastrup.

Arrangementet holdes i samarbejde med organisationen Oxfam-Ibis, der har en landsdækkende kampagne i gang for at få kommunerne til at melde sig som skattely-frie kommuner.

- Høje-Taastrup kommune har – fordi vi er en udbygningskommune – en række entreprenører og øvrige eksterne parter, men betaler de deres skat? spørger formanden Steffen Koch. Vores fælles økonomi er i disse år hårdt presset af at for mange søger at udgå at bidrage til fælleskassen, og det holder ikke. Det er også unfair konkurrence over for de der har orden i skattebetalingen, hvis andre snyder. Det er det forhold vi ønsker at fokusere på.

Ved arrangementet den 29. januar kommer xxx og xxx fra Oxford-Ibis og fortæller om deres erfaringer fra andre kommuner, der har erklæret sig som skattely-frie. De vil komme med en slags manual for hvilke forhold der skal være på plads, før man kan føre de nye regler for skattebetaling ud i livet.

Af samme grund inviteres alle øvrige politiske partier i kommunen til at sende en repræsentant til mødet. Vi håber på at dette vil være noget vi kan være enige om siger formanden. Ønsker man at deltage kan man tilmelde sig ved at skrive til hoeje.taastrup@alternativet.dk.

 

 

 

GODT NYTÅR - HUSK DE GRØNNE HJERTER I 2019 

Sidste arbejdsdag før jul delte fire alternativister grønne hjerter ud til juleforventningsglade togpassagerer. Se billedet nedenunder.

grønt hjerte.jpg

hjerter.jpg

 

 

NU KENNER VI HAM LIDT BEDRE

Det var hans 7 årige datters spørgsmål ”Er jorden ved at gå under?” der førte til at han – da Alternativet bød sig til - meldte sig ind. ”Jeg kunne ikke klare at skulle svare når børn og børnebørn spørger hvad jeg gjorde da vi endnu kunne stoppe klima ødelæggelserne, og jeg så kunne svare ”Ja, jeg købte en ny bil”. ”

Ken Patrick Petersson er Alternativets kandidat fra Taastrup-Albertslund-kredsen og det var ham der var i fokus da vi den 13. november havde offentligt medlemsmøde. Udgangspunktet var at vi, der godt vil stemme på ham til Folketingsvalget, godt ville vide mere om ham.

Vi kom ind under huden på et menneske, der i sit 57 år lange liv har været vidt omkring fra en opvækst på Amager i en arbejder familie, hvor der efter en bitter skilsmisse kom en tid med faderens alkoholproblemer, over til en afbrudt og mislykket videregående skolegang. Masser af knubs undervejs, men også meget læring. F.eks. når han selv kom igennem to skilsmisser, så skulle det ikke være med bitterhed og vrede, selvom det var hårdt at blive regnet som “den 2. forælder”, når myndighederne skulle tage stilling i samværsforhold.

Ken er i dag får til seks børn heraf to som bonusbørn. Erfaren for hvad angår familielivet, men også arbejdsmarkedet, der i en række år har været knyttet til hospitaler. Først som vinduespudser, så som portør og senere som fællestillidsmand for så at ende i dag for formand for FOA 1 i København.   

Ken formåede i den personlige skildring at trække tråde ud til samfundet når det f.eks. handler om hvordan han – da han i 80’erne havde en polsk kæreste -  oplevede hvordan mennesker kan finde sammen og hjælpes, når systemet ikke virker.

Synd for de mange der ikke fik mulighed for at mødes med kandidaten. Faktisk var vi kun seks tilhørere, men vi havde en god aften.

Selvom det var klimakrisen, der bragte Ken ind i Alternativet så er det ikke klimaet der er det, han mest vil være bannerfører for, hvis han kommer i Folketinget. Hans hospitalsbaggrund gør at sundhed står øverst på listen. Det skal vendes helt på hovedet og nytænkes og vi skal ikke være bange for at prioritere og håndtere medicinprisernes himmelflugt.

Arbejdsmarkedet som skal have mindsket stressen og mindre ulighed, som er på vej til at ødelægge vores samfund, vil også være områder som han føler sig godt klædt på til at håndtere.

Nu afventer vi spændt hvornår der trykkes på valgknappen, men lysten til at bakke vores lokale kandidat op er blevet styrket. 

Ken og os1.jpg

Ken foredrag.jpg

 

KEN DIN FOLKETINGSKANDIDAT

Alternativet er i vælten for tiden. Der er fokus på hvor gode vi er til selv at efterleve vores idealer for en anden måde at føre politik på. Det bliver der mulighed for at efterprøve efter når den lokale afdeling tirsdag den 13. november holder et offentligt møde under overskriften ”Ken din folketingskandidat”. Her vi deltagerne få mulighed for at kende Ken (Patrick Petersson) som er vores lokale folketingskandidat i Taastrup-Albertslund kredsen. Ken har fulgt tæt hvad der sker i Alternativet og vil være klar til at gå i dialog om politik i stort og småt.

Han vil derudover fortælle lidt om hvad han er for et menneske og hvorfor han godt vil i Folketinget. Han vil tage afsæt i ”Det næste Danmark” som på en række måder er oplæg til hvordan Alternativet vil en anden retning for Danmark.

Der er tale om et offentligt arrangement, hvor alle vil være velkomne til at deltage og stille kritiske spørgsmål.

Mødet foregår i Taastrup Medborgerhus fra kl. 19.

Ken.jpg

 

 

 

 

 

 

Vi startede en natursti

Lørdag den 13. oktober var Alternativet – sammen med Naturplanteskolen vært ved et arrangement hvor vi startede på at etablere de første 400 meter af en natursti fra Naturplanteskolen og til en ny skov Solhøj Fælled ved Hedehusene. Vi var fem der gik til den med leer og fik næsten nået hele vejen.  De sidste 50 meter klarer vi i forbindelse med at stiforbindelsen indvies. Hvornår det sker ved vi ikke.

Se billeder fra dagen her: 

Jørgen instruerer flere.jpg

Jørgen - erfaren høsletter - instruerer

Tre der slår - 2.jpgSå er vi i gang

Lars der river-2.jpg

Det skal også rives sammen.

selve stien-2.jpg

Og så var der pludselig en sti

Inspirerende bidrag mod social kontrol

25 mennesker – heraf halvdelen børn - var mødt frem, da Alternativet den 6. oktober havde offentligt arrangement om social kontrol. Arrangementet blev - forbilledligt – styret af søstrene Rukhsana og Maleeha Asif. I deres spændende og meget personlige oplæg kom de bl.a. Ind på nødvendigheden af at muslimske kvinder sætter sig ind i hvad der faktisk står i Koranen. Mange af de, der benytter korancitater til kvindeundertrykkelse, har slet ikke læst Koranen. Koranen stiller faktisk kvinden ganske stærkt, når hun ønsker at uddanne sig eller træffe selvstændige beslutninger –herunder selv at vælge sin ægtefælle. Flere gange har de tilbagevist angreb fra aggressive mænd ved at henvise med korancitat.

At dyrke sport var en anden anbefaling som pigerne gav. Det er en fantastisk god metode til at komme ind i det danske samfund, fordi her står alle lige. Fokus er et andet sted end på hvilket køn man er.

Vi har i virkeligheden rigtig meget til fælles. Det understregede de ved at vise det meget populære klip fra TV2-reklamen: ”Alt det vi deler” (se den her).

Efter oplægget var der mulighed for at deltagerne kunne komme ind. Her gjorde især en meget modig marokkansk kvinde og mor til fire børn indtryk. Hun fortalte hvordan hun havde brudt med sin familie der modsatte sig skilsmisse fra en meget voldelig og lunefuld mand. F.eks. havde hun politianmeldt sin egen bror. Hun opdrager nu sine tre drenge til at respektere deres søster og andre kvinder, og bryder med de kulturelle mønstre som hun selv har været underlagt. Et meget stærkt og opmuntrende indslag, der også understreger at det har store konsekvenser når man bryder med familiens sociale kontrol.

Arrangementet sluttede af med tankevækkende workshop hvor børn og voksne blev delt og hvor de voksne fik en række ja-nej spørgsmål som gav anledning til gode overvejelser og dialog.

Alt i alt et meget fint arrangement, som tåler gentagelse i andre rammer. 

Ken, Rukhsan og Maleha.jpg

Ken fra Alternativet sammen med Rukhsar og Maleeha.

 

 

”Det eneste jeg har brug for er at komme i gang med et fleksjob”

Anette.jpg

 Anette på 31 år er født i Roskilde og vokset op i Taastrup. Hun er nummer to af en søskendeflok på 3+1/2, der er alle sammen voksne i dag.  Anettes forældre er skilt og hun har kontakt til begge forældre.

Anette, som er enlig mor, bor sammen med sin søn i en tre værelse lejelejlighed i Gadehavegård. Anette er arbejdsløs og har været på kontanthjælp i de sidste 12 år.  I skrivende stund afventer hun udredningen til fleksjob og er kommet i et jobmentor-forløb ved International Service System (ISS) / Jobudvikling, som er kommunens samarbejdspartner, som desuden tilbyder forskellige kurser.

Anette har gået på flere forskellige ungdomsskoler, da hun ikke trives i barndommen på grund af mobning. Hun har dog gennemført 10. klasse, og gået på Produktionshøjskole i Ishøj. Derefter startede hun op på en HF ved VUC-Vestegnen i Albertslund, hvor hun stopper kort tid efter, da hun ville heller arbejde.

”Jeg kom til kostskolen, fordi jeg trives ikke i skolen på grund af mobning og sådan noget ting, ja ….., så mine forældre fik at vide, enten de skal sende mig til kostskole ellers bliver jeg fjernet. ”Mine forældre valgte frivilligt at sende mig af sted til kostskolen på Bogø, ellers ville kommunen fjerne mig fra familien.”

 

Som 18-årig starter Anette at arbejde som service- og salgsmedarbejder i Tivoli København og Fakta/Amager samt som sælger for Falck og senere som gaderobepige på et diskotek i København. Desværre stoppes Anette i sin karriereudvikling på grund af en dramatisk bilulykke i juli 2006. Bilulykken gør, at Anette får skade i hendes ryg, der senere i 2012 udvikler sig til diskusprolaps.

 

”Der var ambulancer, og der var alt muligt, En dramatisk og traumatisk oplevelse, fordi jeg ikke kunne mærke mit ben, og så blev vi kørt ind til Rigshospitalet, hvor vi lå til obs … de to andre slap billigt, de fik bare blå mærker, jeg kom gennem alverdens scannere. Jeg fik nogle nerver i klemme til at starte med …. Og så gik et stykke tid hvad hedder det, og mine ben  fungerede ikke. Sådan nogle ting fik jeg at vide af lægerne- Jeg ville ikke komme til at gå igen. Jeg flyttede ind hos en der kunne køret bil, jeg kunne ikke klarer mig selv derhjemme, og så røg jeg ud i en depression, og mit svar på det var at flygte – altså efter at kunne gå lidt igen, så jeg pakkede min ting og flyttede til Sønderjylland i august 2006.”

 

Efter ulykken kunne Anette ikke mærke sin ben og kunne ikke gå. Samtidig mister hun sine jobs, og bliver sengeliggende i kort tid. Anette kommer til flere undersøgelser med en efterfølgende behandling, der gør, at hun begynder at gå igen, men smerten i ryggen var ikke forsvundet. Imens Anette kæmper med rygsmerten, rammes hun af en depression.

Med traumer fra barndommen og senere bilulykken i bagagen flytter eller rettere sagt flygter Anette fra barndomsbyen Taastrup til Sønderjylland. Kort tid efter ankomsten begynder hun til at drikke en del sammen med sine nye naboer. Drikkeriet udvikler sig til kort alkoholmisbrug i to måneder. Her starter Anette på en psykiatribehandling. I Sønderjylland bliver Anette boende i 1 1/2 år. Men da hun føler sig ikke velkommen i de byer, som hun boede i Sønderjylland, vælger hun at vende tilbage til Taastrup, hvori hendes familie og venner bor.

Året er 2008 og Anette fortsætter sine behandlinger - altså både fysisk med genoptræning på Espens Vænge Taastrup samt Ballerup og psykisk hos en psykiater i Taastrup. I 2012 kommer Anette af med sin depression. Men hun fortsætter sin genoptræning af rygskaden, som nu lægerne mener har udviklet sig til diskusprolaps. Dette betyder, at hendes status fra at være kontanthjælpsmodtager ændrer sig til at være sygemeldt i 2013, hvori hun kommer i betragtning i forbindelse med forskellige støtte-jobordninger blandet andet fleksjob.

I november 2014 sker der noget godt i Anettes liv, hun bliver gravid og får sit første og eneste barn Jayme, som hun er meget glad for. I mellemtiden skifter Anette flere gange fra praktik til kurser og fra kurser til praktik. Der bliver lavet flere udredninger på hende, og hun bliver indstillet til fleksjob. Hun er i øjeblikket i afklaringsforløb hos ISS med et mentorforløb, men hendes sag er ikke kommet op på rehabiliteringsmøde endnu. Anette bliver ramt af andre skader først med sin venstre knæ, og senere med skulder/arme.

”Det er også det, jeg tit forklarer folk det der med, at når man er på kontanthjælp er det ikke for sjov. Prøv at træde i min sko og oplev, hvad jeg har oplevet, jeg har haft nogle skavanker, så jeg ikke bare kan gå ud at finde arbejde. Nu har jeg også en lille knægt at tænke på, og det hjælper ikke at jeg går ud at finde deltidsarbejde og ikke tjene penge nok til at have mad på bordet.”

 

Anettes ønske er et fleksjob som administrativ medarbejder eller kontorarbejde, da hun mener, at hun kan finde ud af at bruge sit hoved på trods af, at hun ingen uddannelse har. Anette som enlig mor har også sin søn at tænke på. Han betyder alt for Anette.

Da Anette har en stram økonomi og har modtaget hjælp af diverse hjælpeforeninger, er hun nu selv hovedperson bag  ved den frivillige indsats hos Næstehjælperne i Taastrup og Ishøj. Hun vil gerne blive ved med at bidrage til det frivillige arbejde i fremtiden. Anette vil hellere leve for glæden og kærligheden end material velstand. Det er drivkraften bag hendes indsats for forbedring af sin livskår.

”Hvis jeg vil have en kæreste, så vil jeg hellere bo i en popkasse og have kærligheden end at bo i en kæmpe stor villa, hvor jeg var ikke sikker på, at kærligheden er der! De er bedre at bo småt at have kærligheden end at bo i en kæmpe villa og ikke have den.”

Skrevet af Kambiz K. Hormoozi,

Center for Inclusion & Research,

 

 

 

 

 

 

 

DEN 4. SEPTEMBER AFHOLDER VI EN STOR SOCIAL KONFERENCE

Tirsdag den 4. eptember afholder vi - sammen med 3F og Center for Inklusion og Research - en konference under overskriften FattigMOD - på vej mod et mere værdigt liv. 

Målet med konferencen er at sætte fokus på hvordan mennesker, der er i kanten af samfundet, bliver behandlet og det offentlige system. Og samtidig se på hvordan dette møde og resultaterne af det kan blive mere værdigt for den enkelte borger.  

Når vi kalder konferencen for FattigMOD hænger det sammen med ønsket om at indgyde hinanden mere MOD til at stå ved sig selv og således gå MOD tendensen til ringeagtig behandling. 

Alternativets socialordfører Torsten Gejl vil være facilitator. Der vil være indlæg fra Anette Pedersen fra Næstehjælperne, Ole Hyldal bisidder og byrådsmedlem, Søren Grøn formand for 3F, Betina Post borgerrådgiver og Steffen Mølgaard formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Konferencen foregår på Taastrup Medborgerhus i tidsrummet kl. 12.30-17. Alle kan deltage og deltagels er gratis. Tilmelding sker til hoeje.taastrup@alternativet.dk.

fattigmod1.jpeg

 

 

 

 

seks sække tidsler for en blomstereng

Seks sække fyldt med tidsler. Det var resultatet efter en times aktion som Alternativet stod bag onsdag den 20.juni. Aktionen blev gennemført på blomsterengen ved Rødhøjgårdsvej, hvor bl.a. tidsler er ved at kvæle de vilde blomster.

- Når vi ønsker at fjerne ukrudt fra blomsterengen er der flere motiver, fortæller Knud Anker Iversen, formand for den lokale afdeling af Alternativet. Vi ved at hvis ukrudtet får lov at dominere vil der komme et ønske fra nogle af naboerne om at blomsterne fjernes for at undgå ukrudtsspredning. Det synes vi er synd, idet de vilde blomster – udover at være smukkere end en græsplæne – også sikrer mulighed at bier kan bestøve og overleve.

- Vi fik ikke fjernet al ukrudten, så vi kommer igen tirsdag den 10. juli kl. 17-18. Her håber vi at der er nogle af de lokale beboere, der godt vil være med, så vi på en time kan få området helt renset for ukrudt.  Vi sørger for indsamlingsposer og handsker.

Aktionen, der sker med kommunens opbakning, slutter af med at driftbyens folk kommer og henter det indsamlede ukrudt. (Det er Lars Floor Andersen man ser på billedet)

Lars Floor samler ukrudt - 1a.jpg

 

Der skal gøres noget ved vores affaldssortering 

I Alternativet Høje-Taastrup indgår vi i en erfarings- og inspirationsgruppe der handler om affald i Høje-Taastrup. I samarbejde med Socialdemoikratiet, SF og Enhedslisten har vi oprettet en Facebook-side som alle kan melde sig ind i og give sit besyv med. Facebookgruppen hedder Affaldssortering i Høje-Taastrup

DROP HASTVÆRKET

Alternativets bestyrelse er ikke begejstrede for at byrådet i hast vil ændre i lokalplan og kommuneplan for at imødekomme køberen af det regionale fritidsområde ved Hakkemosen. Et område som foreningen helst ser skånet ikke mindst i forhold til bevarelsen af Hakkemosen på offentlige hænder. I den forbindelse er skrevet nedenstående læserbrev pr. 17. maj:

Vi må på det stærkeste tage afstand fra at der nu – i al hast - skal ske ændringer i lokalplan og kommuneplan for hvad angår det regionale fritidsområde for Hakkemosen. En evt. bygherres usikkerhed overfor sit projekt skal ikke få byrådet til – med kort varsel – at ændre lokalplan og kommuneplan for så at åbne op for helårsbebyggelse. Forudsætningen for at et projekt bliver til noget er at projektmageren tror på det.

 

 

Indsigelse mod Nordic Water Universe

Alternativet Høje-Taastrup har en række indsigelser til lokalplan 2.32 (Nordic Water Universe byggeplaner omkring Hakkemosen.

Vi deler vores indsigelser i to. Dels i forhold til byggeplanerne – dels i forhold til Hakkemosen.

Først selve byggeriet: 

Transport: Nybyggeriets nærhed til Høje Taastrup station må indicere at en del af stedets brugere vil benytte offentlig transport. Det fremgår dog ikke hvordan dette indtænkes. Et samlet projekt der kalkulerer med 10.000 overnatninger pr. døgn i gennemsnit må formodes at få et vist transporttræk der rækker ud over de 600 der er afsat til fælles parkering. Det bør af lokalplanen fremgå hvordan den kollektive transport til stedet skal indpasses eks. med selvkørende elbus, individuel transport fra stationen på eks. Elcykel/cykel/gang som bedst trafiksikres ved at der etableres en gangbro over Roskildevej.

Detailhandel og trafik. Der er anført mulighed for 15.500 m2 areal til detailhandel heraf dagligvarebutik på 3.500 m2. En dagligvarebutik der vil være ca. 3 gange så stor som den nærmeste dagligvarebutik – REMA 1000 på Høje Taastrup Torv. Det må således formodes at langt hovedparten af den lokale handel som de mange brugere af stedet skal foretage, lægges inden for området. Der vil med så stort et handelsareal dog også kunne forventes handlende fra oplandet – med deraf følgende øget biltrafik. Vi foreslår således at der lægges et snævrere loft på detailhandlen således at det næsten udelukkende henvender sig til stedets brugere.

CO2-neutral. Vi er enige i at projektet skal dokumentere at være CO2-neutral. Dokumentationen er ekstra påtrængende p.g.a det meget store energi- og ressourceforbrug som det samlede projekt vil afstedføre. Der skal derfor være et helt særligt fokus på at alle bygninger skal indfri maksimale energisparekrav i såvel etablering som i drift. Derudover skal det pålægges bygherre selv at levere en god del af energibesparelsen ved etablering af vedvarende energianlæg – primært solceller og solvarmeanlæg. Da transporten til og fra stedet vil være en konstant kilde til energiforbrug skal der sikres max. stimulering til brug af kollektiv transport, cykel og gang. 

Det skal klart præciseres for projektejeren af kommunen skal have mulighed for løbende at kontrollere at energi- og ressourcebelastningen holder sig inden for rammerne.

Afledning af overfladevand. Det anføres at regnvandsafledning skal foregå ved LAR (lokal afledning af regnvand). Det synes vi er fint men her bør da præciseres at afdækning bør være permeabel og at der skal være sikret åer (kanaler) og søer (bassiner). Regnvandet skal maksimalt forsinkes så det kun ved ekstreme tilfælde sendes til Hakkemosen.

Så Hakkemoseområdet

Anlæg ved søen. Her kan anlægges arealer til boldspil, tenniscenter, cafe, minizoo, shelters, iskiosk. Her er ikke angivet afstandskrav i forhold til selve hakkemosen. Vi går ud fra at søbeskyttelseslinien på 150 meter gælder hele vejen rundt om Hakkemosen og at den efterleves.  Dispensationer skal være undtagelsen og  være velbegrundede.

Vi har med tilfredshed bemærket os at der ikke er angivet mulighed for at man kan ro eller sejle på søen. Det vil være godt at få præciseret at der ikke kan anlægges bådebro eller lignende, der lægger an til rekreativ brug af selve søen.

Øko-basen. Vi har bemærket at ”økobasen” ikke er nævnt som en del af lokalplanerne. Det må bero på en forglemmelse, da der hele tiden har været anført at netop denne undervisningsmulighed for de lokale skoler, skal kunne fortsætte uanfægtet.

Adgang til Hakkemosen. Vi vil gerne gøre indsigelse med den påtænkte indhegniing ved Hakkemosen. Uanset maskestørrelse og løft fra jorden vil det give større dyr passageproblemer. Derudover mener vi at lokalsamfundet bør have adgang til den rekreative Hakkemose også efter mørkets frembrud.  

Fældning af træer langs søen. Der er angivet mulighed for at træer, der har en tykkelse på 40 cm i brysthøjde kan fældes. Det vil i virkelighedens verden indebære at hovedparten af træerne kan fældes. Vi foreslår at denne max. grænse sænkes til under 25 cm. Og at fældning kun sker i samråd med kommunens parkforvaltning.

VELLYKKET MØDE OM ET VIGTIGT SAMFUNDSANLIGGENDE

”Bankerne skal tilbage til at formidle indlån fra den ene borger til den der gerne vil låne dem. De skal ikke skabe pengene som de gør for 95% af den danske pengemængde. Kun de 5% sedler og mønter laves i Nationalbanken.” Det var noget af det som Jonas Jensen fra Gode Penge kom ind på da han var foredragsholder/underviser ved Alternativets offentlige arrangement den 3. maj på Taastrup Medborgerhus. Bankerne er meget villige til at låne penge ud/skabe penge når det går godt og boligpriserne stiger, men når så boligboblen brister og vi for alvor har brug for at komme i gang igen, så vil de ikke låne ud. Kun 10% af bankudlånet går til det produktive erhvervsliv. 71 % går til boliglån. Disse forhold er medvirkende til at Alternativet går ind for en aktiv pengereform. Ni medlemmer af Alternativet og andre interesserede deltog. Mange flere ville have glæde af – som os andre – at blive klogere på hvad det er for forhold vi skal have ændret i vores samfund.  

Jonas Jensen-2.jpg