Referater

Referat fra Alternativet Høje-Taastrup generalforsamling 2020-03-03

Til stede: 5 medlemmer

Valg af dirigent og referent

Ken Patrick Petersson valgt som dirigent

Knud Anker Iversen valgt som referent

Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning som foreligger på skrift (se nedenfor)

Indkomne forslag

Der er fra bestyrelsen kommet forslag om at vi søger valgforbund med SF og Ø. Dette bakkede generalforsamlingen op om- dog med den bemærkning at det overlades til bestyrelsen at gennemføre den endelige forhandling.

Valg af kandidater til byrådsvalget 2021

Ken Patrick Petersson nr. 1, Irina Bjørnø nr. 2. Det besluttedes at valget foregår ved partiliste. Det overlades til bestyrelsen at tage stilling til evt. nye byrådskandidater.

Økonomi

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2019 med bemærkning om at der skal gøres en indsats mod de høje bankgebyrer.

Generalforsamlingen gennemgik hovedlinier i budgettet for 2020. Kassereren lovede at renskrive det.

Valg af bestyrelse og suppleanter

Bestyrelsen blev genvalgt: Irina Bjørnø  forkvinde, Troels Øhlenschlager som næstformand, Knud Anker Iversen som kasserer, Lars Floor menigt medlem.

Kambiz Hormoozi ønskede at træde ud af bestyrelsen. Han blev takket mange gange for hans indsats i såvel bestyrelse som i KOS.

Som suppleant blev valgt Ken Patrick Petersson.

Valg af revisor

Jørgen Skorstensgaard

Evt.

Vi holder et offentligt møde med Josefine Fock den 6. maj.

 

Beretning for 2019 i Alternativet, Høje Taastrup

 

Forelagt af Irina Bjørnø, forkvinde

 

2019 var et godt og aktivt år for Alternativet Høje-Taastrup.

 

Medlemstal

 

Antallet af kontingent-betalende medlemmer i 2018 var kun 29. Seneste opgørelse -  efter at de der ikke betaler var slettet  - er vi i Høje-Taastrup 30 medlemmer .

 

Der venter en opgave for en nye bestyrelse her i 2020 med at fastholde nuværende medlemmer, at skaffe nye medlemmer og at sikre, at alle aktive medlemmer i foreningen husker at betale kontingent og deltager i vores arrangementer.

 

Facebook gruppen

 

Facebook gruppen ”Alternativet Høje Taastrup” har 82 medlemmer. Her annoncerer vi om arrangementer, begivenheder og inviterer andre medlemmer til at deltage.

 

Når vi laver interessante arrangementer - som f.e. møde om atomkraft  i efteråret 2019 - ser vi en del nye ansigter i vores FB gruppen.

 

På  “De positive historier fra Høje Taastrup” – netavis, som vi fremstiller (tak til Knud Anker) - har vi 132 mennesker som modtager avisen. Vi bruger Positive Historier fra Høje-Taastrup til – ved at fremhæve andre – at fortælle hvad vi selv står for – uden at gøre dem til gidsler.

 

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen har siden 2019 bestået af Knud Anker Iversen, Troels Torp Øhlenschlæger, Kambiz Kalantar Hormoozi (suppleant i KOS), Lars Floor Andersen, og repræsentant af Politisk Forum,  Ken Patrick Petersson, og jeg selv, Irina Bjørnø, som forkvinde.

 

I februar 2020  - efter valg af nye politiske leder i Alternativet - besluttet bestyrelses medlem, Kambiz, at trække sig tilbage fra KOS og bestyrelsen. Vi - på vegne af bestyrelsen - takke Kambiz for hans indsats i bestyrelsens arbejder og som vores repræsentant i KOS (Københavns Omegns Storkreds).

 

Lokalt

 

Vi har et godt og frugtbart samarbejde i byråd med 2 partier: Enhedslisten og Radikale Venstre, og vi har haft møde næsten hver måned på Rådhus med Emil Viskum. Vi takker speciel Troels og Knud Anker for store engagement på de møder - og deres forberedelse. Vores synspunkter i feks. lokalplaner var hørt gennem de møder. Vi har mødtes med Esat Senturk fra de Radikale hver 3. måned hvor vi har talt om de store linier. De radikale har dog stoppet for møderne begrundet i at vi ikke har kunnet love dem at ville være i valgteknisk samarbejde med dem ved næste valg.

 

I 2019 var vi synlig lokalt byrum i Høje-Taastrup. Det var næsten månedlig  publikationer i lokalavis om vores aktiviteter og politiske diskussioner om alternativets planer og synspunkter. Vi prøver at forblive i fremtiden som  “de grønne vagt-hunde” i lokal politisk billeder.

 

Vi har deltog ved byfester: i Hedehuserne, i Taastrup, på  “fri loppemarked” med telt, skilter og aktivitetspuljer om Alternativets værdi - for voksne og børn - som blind honningsmags prøver, (økologiske æbler) mm..

 

I 2019 samarbejdet vi aktivt med andre foreninger i Høje-Taastrup, fe. med Naturfredsforening, Paraplyen, 3F, vegetar forening mm. Vi deltog i Naturfredsforenings flere arrangementer - fe. i affald oprydnings dag mm (sidst - i februar - arrangement om skovrejsning). Den slags samarbejder burde vi forsætte i næste år. Det vil stærke vores egen organisation.

 

 

Politisk

 

Det var meget turbulent år i Alternativet generelt og i Alternativet Høje- Taastrup. I maj var der folketingsvalg, og vi fik vores kandidat fra Storkreds København som en nye medlem af Folketinget - Sikandar Sidique. Vi har haft en gode møde med ham i december 2019 i Folketinget,  og vi har snakket om samarbejdsprojekter med Alternativet Høje-Taastrup - som fe skovrejsning på de offentlige ubrugte grunder og projekt om super-cyklestuen.

 

Vi har forsætte aktivt samarbejder med andre lokale organisationer, og vi har inviteret flere organisationer til vores fælles arrangementer.

 

Efter valg af en nye politiske leder i partiet, hav vi snakket om at lave arrangement med Josephine Fock, som vil komme til at møde organisation d. 06.05.2020 i Medborghuset.

 

Vi begynder at gennemføre forberedelsen til lokalvalg-21 og træf politiske beslutning at indføre valglisten, hvor alle valgstemme skal samles. Vor kandidater til lokal byråd valg 2021 er

 

Ken Patrick Pederssen

Irina Bjørnø

 

Vi er åben for andre forslag fra medlemmer.

 

 

Aktiviteter

 

Vi mødt hver måned til bestyrelsesmøde, og vi gennemført 11  bestyrelsesmøde i løbet af 2019. Vi indført fælles spisning på bestyrelsesmøde - på “grøntvis”, og på den måde var det forstærket vores følelses af fælleskab og tilhørighed. Vi vil forsætte den praksis i fremtiden.

 

Vi traf beslutning om løfthonorar til vores foredragsholder vedr. betaling af deres transport udgifter, og vi vil give støtte kun til offentlige transport i fremtiden - til at formindske C02 regnskab i Alternativet Høje-Taastrup.

 

Vi gennemført 4 åbne arrangementer i løbet af 2019, hvor Alternativet stået som vært. Arrangement med bi-sidder - sammen med 3F -  var meget frugtbart og ført til en nye lags organisationsdannelsen. Det fortsætter nu i regi af Cafe Paraplyen. Øvrige arrangementer: Oprør for fremtiden sammen med SF (20 deltagere, god debat), Israel-Palæstina kvinder (mindre vellykket, men vigtig som politiske aktion i Alternativet), arrangement om atomkraft som klimavenlig energi (20 deltagere, dog debat). Derudover har vi lavet uddeleling af grønne julehjerter ved Taastrup station (meget fin modtagelse)

                                             

Det gør mig glad og stolt at være del af et så levende og engageret Alternativ miljø i Høje-Taastrup - takke alle medlemmer af bestyrelsen og frivillige - som fe. David Elbæk, Steffen Koch og andre.

 

Hjemmesiden

 

Tilmeldinger, medlemsregistrering og administration håndteres fortsat i systemet www.alternativet.dk Det fungerer ok, men ikke helt optimalt. Systemet er forholdsvist nemt at bruge, både for bestyrelsen og for medlemmerne.

 

Vores hjemmeside https://hojetaastrup.alternativet.dk fungerer fint, men positive historier fra Høje Taastrup tit kommer i spamboks - vi vil arbejde til at forbedre det, fordi netavis er et godt redskab til at tiltrække de nye medlemmer.

 

Facebook gruppen:

https://www.facebook.com/groups/756361117827940/

 

Virker godt og stabilt.

 

Jeg vil gerne slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i 2019. og vi vil forsætte vores indsats til at gøre vores verden mere grønt og frugtbar i 2020.

 

Med alternative hilsner,

 

Irina Bjørnø, forkvinder